www.arakosszehasonlitasa.hu

Használati feltételek

A www.arakosszehasonlitasa.hu oldal terméket, szolgáltatást nem értékesít!

A www.arakosszehasonlitasa.hu oldalon való regisztráció, megjelnés, üzemelés ingyenes! Kisbetűs rész rejtett költség nincs!

A www.arakosszehasonlitasa.hu oldalon való megjelenés az oldalon való regisztrációval, levélben, valamint meghívás után lehetséges. 

Email: info@arakosszehasonlitasa.hu

A www.arakosszehasonlitasa.hu jelenleg teszt üzemben működik! Az adat feltöltés folyamatos. 

LÁTOGATÓINK TÜRELMÉT KÉRJÜK!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhasználási feltételek

I. A Felhasználási Feltételek tárgya

1.) A jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák az Ádám Produkt Konzorcium továbbikaban:Szolgáltató) által működtetett, a http://www.arakosszehasonlitasa.hu oldalon (Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

2.) Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt meglátogatja illetve a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, automatikusan elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, Ön visszautasíthatja a weboldal használatát.

3.) Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosíthassuk, frissíthessük ezen feltételeket, és a módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen szabályzat módosítását.

II. Fogalmak

3.) Felhasználó: a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal szolgáltatását igénybe veszi,

Szolgáltató: a Weboldalt üzemeltető Ádám Produkt Konzorcium

Partner: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire vonatkozó adatok és információk a Weboldalon megjelennek,

Weboldal: a www.arakosszehasonlitasa.hu ár, termék,- és webshop-információkat összehasonlító katalógus, internetes portál

.III. A Szolgáltatás tárgya, alapvető jellemzői

4.) A Weboldal célja, tárgya, hogy az interneten tájékozódni, illetve vásárolni kívánó Felhasználók számára hatékony segítséget nyújtson a termékre vonatkozó információk megismeréséhez, az ehhez szükséges információs platformot megteremtse.

5.) A Weboldalon megjelenített árak bruttó fogyasztói árak, amelyeket minden esetben a Partnerek adnak meg.

6.) A Felhasználó és a Szolgáltató között a Weboldal és/vagy a Portál útján nem jön, és nem jöhet létre szerződés sem a termék megvételére vonatkozóan, sem egyéb tárgyban. A Felhasználó a Portáról a Partner weboldalára, illetve web shopjába navigálhat.

IV. Felelősség

7.) A www.arakosszehasonlitasa.hu weboldal az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény lapján tárhely-szolgáltatóként működik.

8.) A Szolgáltató a megjelenés - ideértve az oldal üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

9.) A termékek kapcsán közzétett valamennyi információkért, így különösen azok valódiságáért, megfelelőségért, helytállóságáért, aktuális voltáért a Szolgáltató nem felel, az ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizárja. Ennek megfelelően a Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal sem termék sem pedig jogszavatosságot a Weboldalon megjelenő termékek és információk vonatkozásában.

V. Vegyes rendelkezések

10.) A szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Weboldalon megjelenített tatalom. Bármely ilyen jellegű tilalmazott tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. Felhasználóink kijelentik, hogy nem használnak semmilyen szkriptet, robotot vagy spider-t, hogy nyomonkövessék és/vagy lemásolják az oldalt előzetes írásbeli engedély nélkül. Minden, az oldalon megjelenő bejegyzett védjegy a tulajdonos tulajdonát képezi, nem jelképez semmilyen együttműködést a www.arakosszehasonlitasa.hu és más cégek között.

11.) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

12.) Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatásnak a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

13.) A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, a Partner és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató bármikor, korlátozásoktól menetesen jogosult módosítani. A Weboldal használatával a Felhasználó a módosításokat elfogadja. A Szolgáltató a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat.

VI. A Szolgáltatás részletei

 

1. Az értékelésekről

Az értékelések az olvasóink összegyűjtött visszajelzései alapján állnak össze. Ezek az értékelések segíthetnek azoknak, akik használni kívánják őket, ugyanakkor nem garantálnak semmilyen teljesítményt egyik Partnerünktől sem.

A rendszerben megtalálható boltok fizethetnek azért, hogy termékeik a keresési feltételek között kiemelten jelenjenek meg, ez azonban semmilyen módon nem befolyásolja az értékelésüket.

Ön beleegyezik abba, hogy nem próbálja manipulálni és aláásni a boltok értékelését.

2. Az olvasói értékelésekről

Az olvasói értékeléseket az Ádám Produkt Konzorcium.valódi online vásárlóktól kapja. Ezek az értékelések segíthetnek azoknak, akik használni kívánják őket, ugyanakkor nem garantálnak semmilyen teljesítményt egyik partnerünktől vagy termékről sem.

A rendszerben megtalálható boltok fizethetnek azért, hogy termékeik a keresési feltételek között kiemelten jelenjenek meg, ez azonban semmilyen módon nem befolyásolja az értékelésüket.

Ön beleegyezik abba, hogy nem próbálja manipulálni és aláásni a boltok értékelését. Továbbá nem küld olyan értékelést, mely hamis adatokat, trágárságot, személyes támadást, hitelkártyaszámot vagy bármilyen, a vásárlói közösség számára nem helyénvaló információt tartalmaz. Az értékelés elküldésével Ön kijelenti, hogy az valós vásárlási tapasztalatokra támaszkodik, és annak minden jogát az Ádám Produkt Konzorcium-ra ruházza át. Az Ádám Produkt Konzorcium fenntartja a jogot, hogy visszatartson, vagy véglegesen töröljön olyan értékeléseket, melyek sértik a fenti szabályokat. Ebben a kérdésben az Ádám Produkt Konzorcium döntése megfellebbezhetetlen, és döntését indokolni sem köteles.

3. A felelősségről

Az Ádám Produkt Konzorcium nem tehető felelőssé semmilyen olyan eseményért, amelyet részben vagy teljesen a www.arakosszehasonlitasa.hu által közölt információk okoznak. Nem tehető felelőssé továbbá semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a www.arakosszehasonlitasa.hu oldalon szereplő boltok okoznak. Az oldalon megjelenő képek és információkat az Ádám Produkt Konzorcium szolgáltatja, de azokért és azok vírusmentességéért semmilyen felelősséget nem vállal.

Továbbá mivel az Ádám Produkt Konzorcium nem tudja ellenőrizni az összes beérkező információt annak nagy mennyisége miatt, előfordulhat, hogy azok pontatlanságot is tartalmazhatnak. Az Ádám Produkt Konzorcium nem garantálja a megjelenő információk pontosságát vagy igazságtartalmát. Továbbá mivel az online vásárlás dinamikus jellegű, az oldalon megjelenő információk további értesítés nélkül is megváltoztathatóak, a változásokból eredő károkért az olcsobbat.hu nem tehető felelőssé.

4. Egyéb jogok

Ön tudhatja a legjobban, hogy az Ádám Produkt Konzorcium weboldal felhasználása beleütközik-e az Ön országának törvényeibe, ezért a kérdésért Ön tartozik felelősséggel. Nem garantáljuk a www.arakosszehasonlitasa.hu folyamatos, megszakítás nélküli működését, vagy az ahhoz történő biztonságos hozzáférést, mert abban az Internet jellegéből adódóan nagyon sok olyan faktor is szerepet játszik, amely hatáskörünkön kívül esik. Ha ennek a dokumentumnak bármely pontja törvényellenesnek bizonyul bármilyen okból, a fennmaradó pontok érvényben maradnak.

2017. Január 1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ádám Produkt Konzorcium

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

 

Az Ádám Produkt Konzorcium az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.

Az Ádám Produkt Konzorcium minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Ádám Produkt Konzorcium, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen egyes meghatározott esetekben.

Törlés helyett a Ádám Produkt Konzorcium zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

info@arakosszehasonlitasa.hu

Az Ádám Produkt Konzorcium az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Katalogízációs és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

név, email cím

Adatkezelés célja

Katalogizált, üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés.

Adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig.

Adattörlés

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az info@arakosszehasonlitasa.hu email címen.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

A gyűjtött információk az Ön vásárlási élményének javítását szolgálják.

Naplózott adatok

A honlap működésének nyomon követése, a hatékonyság növelése, a felhasználói szokások elemzése céljából tárolt adatok: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe, a honlap megtekintésétől számított 30 napig.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

A Ádám Produkt Konzorcium a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.

Kiadja a www.arakosszehasonitasa.hu a gyűjtött információkat?

A www.arakosszehasonitasa.hu felhasználóiról gyűjtött és nem szolgáltatja ki semmilyen harmadik fél számára.

A résztvevő boltok adatvédelmi elvei

Az www.arakosszehasonitasa.hu rendszerében megtalálható boltok az ország legjobb internetes kereskedései közül kerülnek ki, így minden bizonnyal rendelkeznek adatvédelmi előírásokkal. Mivel azonban semmilyen direkt irányításunk nincs fölöttük, nem vállalhatunk felelősséget értük. Azt ajánljuk, hogy minden esetben keresse meg az adott bolt adatvédelmi elveit mielőtt bármilyen személyes adatát kiadná.

Revíziók

A www.arakosszehasonitasa.hu köti magát az itt leírtakhoz, azonban az Internet jellegéből adódó folyamatos változások miatt előfordulhat, hogy módosítanunk kell adatvédelmi elveinket. Erről a weboldalon keresztül időben tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.

Kérdések és általános információ: Kapcsolat

-----------------------------------------------------------------------------

IMPRESSZUM

www.arakosszehasonlitasa.hu Üzemeltetői Adatok:

Képviselő: Pócs József Ev.

Adószám: 47859139-2-30

Cím: 3384 Kisköre Klapka 32.

Nyilvántartási szám: 1707085

Bank: 70100028-11102041-00000000

Telefon: 209928929

Elérhetőség: info@arakosszehasonlitasa.hu

Panasz bejelentésére szolgáló email cím: info@arakosszehasonlitasa.hu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tárhelyszolgáltató:

ICON MÉDIA Kft.

6000 Kecskemét, Csóka u. 26

Cégjegyzékszám: 03-09-115965

Adószám: 14275270-2-03

www.webdigital.hu

-----------------------------------------------------------------------

2018 © your-domain.com. All Rights Reserved